Seniorzy w Rzeszowie: aktywizacja i integracja poprzez pikniki, warsztaty i spotkania

Rzeszowscy seniorzy będą mieli okazję do uczestniczenia w różnorodnych formach aktywności. Odbywać się tu będą pikniki, prelekcje, spotkania z ekspertami z różnych dziedzin, zajęcia ruchowe, a także specjalne wydarzenia okolicznościowe. Te wszystkie atrakcje są zaplanowane dla nich, aby mogli spędzić przyjemnie i produktywnie czas.

Te inicjatywy senioralne są elementem pierwszego konkursu „Prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym”. Jego celem jest stymulowanie aktywności miejscowych seniorów, a fundusze przeznaczone na ten cel przekraczają 73 tysiące złotych. Ta kwota zostanie przekazana jako dotacje dla tych organizacji i stowarzyszeń, które przedstawią najbardziej interesujące propozycje. Wyłonione one będą przez konkurs promowany przez Wydział Polityki Społecznej.

Zadaniem tych organizacji będzie skierowanie swoich wysiłków na stworzenie różnego rodzaju działań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, zdrowotnym i integrującym społeczność seniorów. Każda z tych inicjatyw będzie miała swój unikalny temat przewodni, istotny dla środowiska seniorów i odpowiadający na ich indywidualne potrzeby oraz zainteresowania.