Przed nami inwestycje, które zmienią oblicze Podkarpacia: nowa infrastruktura drogowa i rekreacyjna

Nawet na chwilę nie zwalnia tempo rozwoju województwo podkarpackie. Liczne inwestycje mają na celu uatrakcyjnienie i poprawienie jakości życia mieszkańców regionu, a jednocześnie rozwój infrastruktury drogowej, edukacyjnej czy rozrywkowej. Nadchodzi szereg istotnych projektów, które albo są już w pełnym procesie realizacji, albo dopiero się rozpoczną. Region może liczyć na nowy aquapark w Rzeszowie oraz powstanie drogi lotniskowej w Mielcu.

Zaczynając od sektora drogowego, 11 marca zawarto umowę dotyczącą budowy obwodnicy północnej Mielca. Droga ta, zwana również lotniskową, jest planowana do ukończenia pod koniec 2027 roku. Cały projekt prowadzony jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że pierwszym krokiem będzie przygotowanie dokumentacji projektowej. Ostatecznym celem jest stworzenie nowego odcinka Drogi Wojewódzkiej nr 984, który obejmować będzie dodatkowe pasy ruchu, chodniki i ścieżki rowerowe, ale także rozbudowę Drogi Wojewódzkiej nr 985 tak, aby mogła być włączona do planowanej trasy. Trasa nowej obwodnicy, sklasyfikowanej jako droga kategorii G, będzie przebiegać po zupełnie nowym trasie. Dwie ronda są także przewidziane w zakresie tego projektu. Szacowany koszt inwestycji wynosi ponad 65 milionów złotych.

Nie tylko Mielec, ale i Rzeszów planuje rozwój swojej infrastruktury drogowej. Chodzi tu o połączenie ulic Krzyżanowskiego i Wieniawskiego, które zaplanowane jest na długość 1,4 km i szerokość 7 m. Projekt zakłada budowę chodników o szerokości 2 m po obu stronach trasy oraz ścieżki rowerowe, oświetlenie, zatoki autobusowe i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej.