Fit Kid: Rzeszów przedstawiany jako rozwijająca się stolica sportu w Polsce

Rzeszów, miasto które nieprzerwanie rozkwita na scenie sportowej, na której dominuje dynamiczna i ciągle ewoluująca dyscyplina gimnastyczna – Fit Kid. Miasto to zasłużenie nosi tytuł „Polskiej Stolicy Fit Kid”, który potwierdza osiągnięcie imponującego rezultatu 33 zdobytych medali, w tym 26 złotych podczas Mistrzostw, oraz 33 honorowych nominacji do reprezentacji narodowej Polskiego Związku Fit Kid.

Fit Kid jest dyscypliną skierowaną przede wszystkim do młodzieży i dzieci, choć nie brakuje też dorosłych uczestników. Początki tej dyscypliny sięgają ćwierć wieku wstecz, kiedy to grupa naukowców, lekarzy i trenerów z Węgier opracowała ją z myślą o wszechstronnym rozwoju zdolności motorycznych dzieci od czwartego roku życia. Efektem tego ma być optymalizacja ich sprawności fizycznej zarówno podczas rozwoju, jak i w późniejszym wieku dorosłym czy senioralnym. Fit Kid wykorzystuje różne elementy gimnastyki, aerobiku, fitnessu, tańca i ekspresji ruchowej, zachowując przy tym swój unikalny charakter jako niepowtarzalna dyscyplina sportu.

Na sukces Rzeszowa podczas Mistrzostw wpłynęły zawodniczki Fit Kids Academy – zespoły Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ” oraz „ACRO-GYM”, które zdobyły odpowiednio 21 i 12 medali. W trakcie tych zawodów, odbyły się także konkurencje pozarankingowe (klasa III, No-Stress), w których rzeszowianie mogli się pochwalić dodatkowymi 18 medalami.