Rzeszów inwestuje 9,5 mln zł w rozbudowę Zespołu Szkół Elektronicznych na ul. Hetmańskiej

W przyszłości bliskiej, miasto Rzeszów zainwestuje około 9,5 milionów złotych w rozbudowę Zespołu Szkół Elektronicznych, położonego przy ulicy Hetmańskiej. Prace budowlane mają zostać rozpoczęte jeszcze w bieżącym miesiącu. Głównym celem tej inwestycji jest istotna poprawa warunków do nauki i pracy dla korzystających z infrastruktury placówki.

Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa, podkreśla, że miasto aktywnie kontynuuje prace nad modernizacją i rozbudową obiektów edukacyjnych. W swoim oświadczeniu przypomniał pochodzące z poprzedniej kadencji sukcesy, takie jak finalizacja budowy szkoły i przedszkola na osiedlu Drabinianka czy rozbudowa szkoły przy ulicy Towarnickiego. Ponadto wspomniał o rozpoczęciu prac przy Szkoły Podstawowej nr 13 na osiedlu Staromieście i I Liceum Ogólnokształcącym, które są już na etapie zakończenia. Aktualną kadencję rozpoczyna ambitnym projektem rozbudowy Zespołu Szkół Elektronicznych.

Prace nad rozbudową Zespołu Szkół Elektronicznych zakładają demontaż obecnych warsztatów i betonowego ogrodzenia, a następnie przebudowę i rozbudowę budynku szkoły. W nowo powstałej przestrzeni zaplanowano stworzenie sześciu pracowni technicznych, dwóch pracowni językowych oraz trzech pracowni przeznaczonych do nauki przedmiotów ogólnokształcących.

W ramach prowadzonej inwestycji przewiduje się również instalację systemu fotowoltaicznego oraz termomodernizację budynku, co przyczyni się do znaczącej poprawy efektywności energetycznej placówki. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec przyszłego roku, co umożliwi pełne wykorzystanie nowych przestrzeni już od kolejnego roku szkolnego.