Kontrola zwolnień lekarskich przez ZUS na Podkarpaciu

W pierwszym kwartale 2023 roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przeprowadził analizę 406 przypadków zwolnień lekarskich na terenie województwa podkarpackiego. Z wyników tej analizy wynika, że w regionie tym istnieje znaczna liczba osób, które traktują zwolnienie lekarskie jako okazję do wzięcia urlopu czy wykonania dodatkowej pracy.

Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim, podkreśla, że każdy pracownik będący na zwolnieniu lekarskim powinien być świadom ryzyka kontroli ze strony ZUS lub swojego pracodawcy. Dyląg wyjaśnia, że prawo do przeprowadzania kontroli osób korzystających ze zwolnień lekarskich wynika bezpośrednio z ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w przypadku choroby i macierzyństwa.

Rzecznik poinformował również, że w pierwszym kwartale 2023 roku ZUS na terenie Podkarpacia przeanalizował sytuację aż 406 osób korzystających ze zwolnień lekarskich. W wyniku tych kontroli, wobec 65 z nich cofnięto zasiłki chorobowe, co łącznie wyniosło kwotę 78,8 tys. złotych – mówi Wojciech Dyląg.

W ramach przeprowadzonych kontroli ZUS ocenił także orzeczenia dotyczące czasowej niezdolności do pracy. W rezultacie tej oceny, aż 573 osoby zostały uznane za zdolne do wykonywania pracy, co skutkowało cofnięciem im świadczeń na sumaryczną kwotę ponad 78 tys. złotych – podsumowuje Wojciech Dyląg.