Spotkanie ministra rolnictwa z rolnikami w kwestii ukraińskiego zboża

Dnia 23 czerwca minister rolnictwa i rozwoju wsi, Robert Telus, spotkał się w Rzeszowie z rolnikami z regionu Podkarpacia oraz Lubelszczyzny. Głównymi tematami poruszonymi podczas rozmów były: cło na importowane z Ukrainy zboże, różne formy wsparcia dla polskich rolników oraz kwestie związane z bezpieczeństwem żywnościowym w Polsce.

Obecnie zakaz importu zbóż do państw sąsiadujących z Ukrainą, w tym również do Polski, obowiązuje do dnia 15 września, co zostało ustalone przez Komisję Europejską. Jednakże, uczestnicy spotkania apelowali o przedłużenie tego okresu. Ponadto, w czasie spotkania w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim omówiono także zagadnienia dotyczące dopłat dla polskich rolników handlujących zbożem oraz kwestie bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

Minister Robert Telus podkreślił znaczenie przekonania Brukseli o poważnym problemie, jakim jest ukraińskie zboże dla wszystkich państw graniczących z Ukrainą. Wyraził swoje zaangażowanie na forum Unii Europejskiej, mówiąc: „Każde moje wystąpienie w Brukseli zaczynam od tego, że Unia Europejska stoi teraz przed historycznym krokiem albo zbuduje solidarność europejską, na którą tak często się powołuje, albo zostawi nas samych”. Dodał również, że celem rozmów jest pokazanie Brukseli skali problemu związanego ze zbożem ukraińskim dla państw leżących przy granicy z Ukrainą.