Bieg Politechniki Rzeszowskiej – aktywność i rywalizacja w służbie zdrowia

Prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, jako JM Rektor Politechniki Rzeszowskiej, przekazał swoje patronat kolejnej edycji Biegu Politechniki Rzeszowskiej. Wydarzenie to, mające na celu promowanie zdrowego trybu życia wśród studentów i pracowników uczelni oraz partnerów Centrum Sportu Akademickiego, stało się już tradycją na tej prestiżowej placówce.

Inicjatywa ta jest efektem współpracy między Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Rzeszowskiej a Klubem Uczelnianym Akademickiego Związku Sportowego PRz. Dodatkowym wsparciem dla tego sportowego wydarzenia było Województwo Podkarpackie oraz Centrum Medyczne Medyk, które pełniły rolę partnerów przedsięwzięcia.

Do udziału w biegu zaproszeni byli nie tylko członkowie społeczności akademickiej Politechniki Rzeszowskiej, ale także wszyscy partnerzy, którzy zdecydowali się wspierać działalność Centrum Sportu Akademickiego. Udział w zawodach to doskonała okazja do integracji i promocji zdrowego stylu życia.

Rywalizacja sportowa odbywała się w kilku kategoriach: rodzinnej, studenckiej (dzielonej na podkategorie kobiet i mężczyzn), pracowniczej (również z podziałem na płeć) oraz kategorii pierwszorocznych studentów i studentek. Dodatkowo, wprowadzono klasyfikację wydziałową, co pozwoliło na dodatkowe podkreślenie ducha rywalizacji między różnymi jednostkami uczelni.