Potężne zasilenie dla regionalnych stacji pogotowia: inwestycja w nowoczesny sprzęt medyczny

W naszym regionie nastąpiło wielkie wsparcie dla pięciu stacji pogotowia ratunkowego. Zainwestowano w sprzęt medyczny, który jest w stanie bezpośrednio ratować życie ludzkie. Wartość wszystkich urządzeń przekracza 2 miliony złotych. Fundusze na ten cel zostały przekazane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), a zakupione dzięki nim urządzenia zasiliły wyposażenie ambulansów działających na Podkarpaciu.

Do Wojewódzkich Stacji Pogotowia Ratunkowego zlokalizowanych w Rzeszowie, Przemyślu i Mielcu trafił cenny sprzęt. Korzyści z tej inwestycji odniosło też Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe w Sanoku oraz Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie. Wszystkie te placówki otrzymały łącznie 9 defibrylatorów, 22 respiratory oraz 17 urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej. Źródłem finansowania tych zakupów były środki przekazane przez Arabię Saudyjską do dyspozycji Światowej Organizacji Zdrowia.

Ze względu na intensywność pracy tych jednostek, które muszą często udzielać pomocy pacjentom, sprzęt używany w ambulansach ulega szybkiemu zużyciu i wymaga regularnej wymiany. Dlatego nowo nabyte urządzenia będą nieocenione w codziennym ratowaniu zdrowia i życia ludzi.