250 milionów złotych na finalizację budowy północnej obwodnicy Rzeszowa

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez ratusz w Rzeszowie, miasto pozyskało fundusze rzędu 250 milionów złotych na realizację ostatniego etapu budowy północnej obwodnicy. Kluczowym elementem tego projektu jest stworzenie łącznika między ulicami Warszawską i Krakowską. Środki finansowe pochodzą z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Planowany odcinek infrastruktury drogowej, który ma połączyć ulice Warszawską i Krakowską, będzie miał długość 6,5 kilometra. W jego skład wejdzie również wiadukt przebiegający nad ulicą Warszawską oraz torami kolejowymi.

Oficjalne potwierdzenie wsparcia finansowego dla Rzeszowa z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych pojawiło się w czwartek. Prezydent miasta, Konrad Fijołek, wyraził swoje zadowolenie z tego faktu, podkreślając strategiczną rolę nowej drogi dla rozwoju północnej części miasta. „Znaczące wsparcie finansowe pozwoli nam zrealizować kluczowy dla miasta projekt drogowy. Dzięki nowemu połączeniu znacznie poprawi się komunikacja w strefie przemysłowej, co z kolei otworzy drogę do jej intensywnej rozbudowy”, skomentował prezydent Fijołek.