Kolejowy skok w przyszłość: planowane połączenie Jedlicze – Szebnie

Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. postanowił wyłonić wykonawcę poprzez przetarg na budowę łącznicy kolejowej między Jedliczem a Szebniami. Celem tego przedsięwzięcia jest przyspieszenie połączeń z Rzeszowa do Krosna i Nowego Zagórza.

Planowana trasa łącznicy będzie biegła pomiędzy istniejącymi liniami kolejowymi nr 106 z Rzeszowa do Jasła oraz nr 108, czyli trasą obejmującą Stróże, Jasło, Krosno, Nowy Zagórz, Ustrzyki Dolne i Krościenko.

Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, podkreślił znaczenie tego typu inwestycji finansowanych ze środków budżetowych i unijnych w komentarzu: „Każde tego rodzaju przedsięwzięcie, takie jak budowa łącznicy kolejowej, przyczynia się do rozwoju sieci kolejowej i zwiększa możliwości komunikacyjne. Inwestycje w infrastrukturę kolejową sprzyjają także podniesieniu jakości życia obywateli. Nasza konsekwentna polityka rządu sprawia, że kolej zyskuje na znaczeniu jako ekologiczny środek transportu, cieszący się rosnącym zainteresowaniem wśród podróżnych”.

Prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Ireneusz Merchel, podkreślił korzyści, jakie płyną z realizacji tego projektu: „Łącznica kolejowa zwiększy nasze możliwości obsługi ruchu. Dzięki niej sieć kolejowa na Podkarpaciu stanie się bardziej spójna. Szczególne korzyści będą odczuwalne dla podróżnych, którzy uzyskają dogodniejsze połączenia ze stolicą Podkarpacia w kierunku Bieszczad”.