Uczestnictwo mieszkańców w decyzjach dotyczących miasta

W skład panelu obywatelskiego, który ma na celu integrację i aktywizację mieszkańców Rzeszowa w procesie decyzji o przyszłości miasta, wchodzą osoby z różnych pokoleń, od 15 do 85 lat. Każdy z nich wykazał się gotowością do podjęcia trudu współtworzenia swojego miejsca zamieszkania, co zasługuje na najwyższe uznanie.

Panel obywatelski jest fantastycznym narzędziem pełnego zaangażowania mieszkańców w procesy decyzyjne dotyczące ich miejsca zamieszkania. Wybrane losowo grupy osób gromadzą się, aby wspólnie rozwiązać konkretny problem, korzystając z pomocy specjalistów. Po przeanalizowaniu wszystkich aspektów, grupa podejmuje decyzję. 60 osób biorących udział w panelu pokazuje, że mieszkańcy Rzeszowa są gotowi na aktywniejsze uczestnictwo w sprawach publicznych.

Celem tych spotkań, które potrwają łącznie pięć dni, jest edukacja w zakresie klimatu. Pierwsze dwa dni, 21-22 października, będą poświęcone nauce o zmianach klimatycznych i wpływie człowieka na te procesy, jak również zostaną omówione kwestie związane z neutralnością klimatyczną.

Podczas tych spotkań przedstawiciele urzędu miasta i zaproszeni eksperci z dziedziny mieszkalnictwa i transportu wygłoszą prezentacje. To właśnie te dwa sektory są odpowiedzialne za największy udział w emisji gazów cieplarnianych w Rzeszowie. Poza częścią ekspercką, członkowie panelu będą prowadzić dyskusje w małych grupach, aby wspólnie opracować różne strategie dla miasta mające na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej.

Następne spotkania panelu odbędą się 4-5 oraz 18 listopada.