Apel mieszkańców Rzeszowa o ochronę rzeki Wisłok przed zanieczyszczeniem

Obawy mieszkańców ulicy Senatorskiej oraz Budziwoja w Rzeszowie narastają w związku z zanieczyszczeniem lokalnej rzeki Wisłok. Sytuację tę alarmująco podsumowuje radny Daniel Kunysz, który domaga się podjęcia działań mających na celu usunięcie dzikiego wysypiska śmieci zlokalizowanego na jednej z pobliskich działek. Podkreśla przy tym, jak ważne jest zapobieganie powtarzaniu się sytuacji podobnych do tej, która miała miejsce nad rzeką Odrą.

Kunysz odnosi się do medialnych informacji dotyczących katastrofalnych skutków skażenia Odry, które przyniosły znaczne straty dla fauny biologicznej, a także negatywnie wpłynęło na rozwój sektorów turystycznych i gastronomicznych w zachodniej części Polski. Uważa, że te doniesienia powinny skierować szczególną uwagę społeczeństwa na ochronę naszej lokalnej rzeki Wisłok, wraz ze wszystkimi jej dopływami.

Ekolodzy podkreślają również konieczność uwzględnienia zmian klimatycznych, globalnego ocieplenia oraz negatywnego wpływu zanieczyszczeń chemicznych i plastikowych na stan wód. Według nich, to wszystko powinno skłonić do podjęcia działań zorientowanych na ochronę naszych rzek i przeciwdziałanie ich zanieczyszczeniu – argumentuje Daniel Kunysz, radny miasta Rzeszowa.