Rozwój Infrastruktury miejskiej: Prace przy rozbudowie ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie

Działania modernizacyjne dotyczące fragmentu ulicy Wyspiańskiego w Rzeszowie nabierają tempa. Prace o wartości 1,8 miliona złotych są realizowane przez firmę Marian Wołczyk MG Infrastruktura.

Ulica Wyspiańskiego podlega przebudowie na odcinku pomiędzy dojazdem do ronda im. Tomasza Stańki i parkingiem hipermarketu B1 a fragmentem drogi, który już wcześniej został zmodernizowany i prowadzi do ulicy Strzelniczej. Część tej ulicy była dotychczas niezwykle wąska, co generowało problemy w poruszaniu się pojazdów. Rozbudowa przewiduje poszerzenie jezdni do 6 metrów, co umożliwi swobodny ruch na dwóch pasach. Dodatkowo, wzdłuż ulicy powstanie chodnik o szerokości 2 metrów.

Projekt modernizacji obejmuje również renowację oświetlenia ulicznego, konstrukcję systemu odwadniającego drogę poprzez kanalizację deszczową, budowę kanału technologicznego oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej.

Mimo, że przebudowywany odcinek ulicy ma zaledwie 134 metry, realizacja inwestycji nie jest prosta. Wykonawca musi borykać się z problemami związanymi z niską nośnością gruntu, co wymusza konieczność jego wymiany na całym odcinku.