ZUS wypłacił na Podkarpaciu niemal 20 tysięcy zasiłków pogrzebowych w ubiegłym roku

Podkarpacie w ubiegłym roku odnotowało blisko 20 tys. wypłat zasiłków pogrzebowych ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Jest to forma zwrotu kosztów poniesionych przez najbliższą rodzinę lub instytucje na organizację ceremonii pogrzebowej. W bieżącym roku, do końca września, ZUS realizował już 13 tys. takich wypłat na terenie tego regionu.

Zasiłek pogrzebowy jest formą wsparcia finansowego, które przysługuje członkom rodziny zmarłego. Kwota zasiłku wynosi stałe 4000 zł, niezależnie od rzeczywistych kosztów poniesionych na organizację pogrzebu. Wniosek o takie wsparcie może jednak złożyć nie tylko rodzina. Zakład Ubezpieczeń Społecznych umożliwia składanie wniosków o zasiłek również innym osobom czy instytucjom, pod warunkiem udokumentowania poniesionych kosztów.

W praktyce oznacza to, że jeśli za organizację pogrzebu zapłaciła inna osoba czy instytucja, na przykład dom pomocy społecznej, gmina albo pracodawca, możliwy jest zwrot udokumentowanych kosztów. Pamiętać jednak należy, że kwota zwrotu nie może przekroczyć 4.000 zł.