Wzrost zazielenienia miasta Rzeszowa w toku jesiennej kampanii sadzenia drzew

W tym roku jesienią, na terenie miasta Rzeszowa, posadzono już ponad 500 drzew. Oczekuje się, że liczba ta prawie podwoi się do końca listopada. Obszary zalesiania obejmują ulice takie jak Krogulskiego, Podkarpacka, Rejtana oraz Krajobrazowa.

Tak jak to miało miejsce w dwóch poprzednich latach, również w tym roku miasto Rzeszów zostanie upiększone przez dodatkowy tysiąc nowo posadzonych drzew. Spora część z nich została już zasadzona jako element tegorocznych zielonych inwestycji. Przykładowymi projektami są budowa zielonej strefy rekreacyjnej przy ulicy Sportowej, mały park przy ulicy Dębickiej oraz kolejny etap tworzenia parku w okolicy ulicy Błogosławionej Karoliny. W październiku, w ramach akcji „Jabłonki Swawole”, zasadzono także 200 jabłoni m.in. na ulicach Kopisto, Grabskiego, Jazowej i Zimowit. Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie zarządził posadzenie blisko pół tysiąca dodatkowych drzew i 1,6 tysiąca krzewów.

Obecnie trwają ostatnie etapy tegorocznej kampanii sadzenia drzew, skupiające się na drzewach dużych. Ich obwód pnia mieści się w przedziale od 18 do 30 cm. Wśród nich można znaleźć takie gatunki jak brzozy brodawkowate, graby pospolite, dęby szypułkowe, buki zwyczajne, klony jaworowe, lipy drobnolistne oraz bardziej rzadkie jak świdośliwa lamarcka, grujecznik japoński czy ambrowiec amerykański. Liczba dużych drzew zasadzonych w tym okresie osiągnie prawie pół tysiąca. Najwięcej z nich będzie rosło na Staromieściu Rzeszowa, szczególnie w okolicy ulicy Krogulskiego. Inne miejsca, w których pojawią się nowe drzewa, to między innymi Aleja Rejtana, ulice Podkarpacka, Myśliwska, Krajobrazowa, Styki i Lubelska. Koniec kampanii sadzenia dużych drzew zaplanowany jest na koniec listopada.