W Rzeszowie powstanie nowa arteria komunikacyjna łącząca al. Krzyżanowskiego z ul. Wieniawskiego

Planowana jest realizacja nowego projektu drogowego w Rzeszowie, który przewiduje utworzenie prawie 1,5-kilometrowego odcinka dróg łączących aleję Krzyżanowskiego z ulicą Wieniawskiego. Wiadomo już, że budowa ta została dopuszczona do wykonania. Oczekuje się, że zaproszenia do składania ofert na realizację tego zadania inwestycyjnego zostaną wysłane w lutym. Przewidywany termin ukończenia tej inwestycji to rok 2026.

Według prezydenta Rzeszowa, Konrada Fijołka, planowana inwestycja jest ważnym krokiem w poprawie komunikacji drogowej. Dzięki niej osiedle Słocina posiadać będzie lepsze połączenie z centrum miasta. Mieszkańcy Zalesia również odniosą korzyści wynikające z lepszego dostępu do kluczowych ciągów komunikacyjnych miasta. Dodatkowo nowe połączenie drogowe pomoże odciążyć ulicę Paderewskiego od natężonego ruchu. Proces formalny udzielania zgody na budowę przez Decyzyjne ZRID został już zakończony i teraz nadszedł czas na wybór wykonawcy.

Planowany odcinek drogi łączącej aleję Krzyżanowskiego z ulicą Wieniawskiego będzie miał długość 1,4 km, a jego szerokość wyniesie 7 metrów. Po obu stronach drogi zaplanowano budowę chodników o szerokości 2 metrów. W skład projektu wchodzi również budowa ścieżek rowerowych, infrastruktury oświetleniowej oraz zatok autobusowych. Poza tym przewidziana jest konieczność przebudowy i budowy systemu kanalizacji deszczowej.