Miejskie Centrum Seniora w Rzeszowie wita ze swoją nową lokalizacją

W ostatnim czasie, Miejskie Centrum Seniora w Rzeszowie przeniosło swoją siedzibę do kamienicy zlokalizowanej przy ulicy Rynek 7. Uroczystość oficjalnego otwarcia nowych pomieszczeń miała miejsce w czwartkowy dzień.

Podczas ceremonii, prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek zwrócił się do obecnych z ciepłymi słowami: „To miejsce jest waszym królestwem. Cieszy mnie niezmiernie, że kierujecie swoją energię na aktywizowanie seniorów i przypominanie im, że starość to nie koniec, ale piękny etap życia”.

Centrum, które powstało dwa lata temu, funkcjonuje dzięki funduszom przekazywanym przez ratusz. Na najbliższe dwa lata zaplanowano przeznaczyć na jego utrzymanie 300 tysięcy złotych. Od teraz aż do końca 2023 roku, zarządzanie MCS powierzono fundacji Level Up. Małgorzata Cisek-Kozieł, prezes fundacji i koordynator MCS podkreślała: „Organizujemy różne szkolenia – od obsługi komunikatorów internetowych, poprzez warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w sieci, po zajęcia ekologiczne i ruchowe. Udostępniamy też tzw. telefon życzliwości, gdzie każdy może zadzwonić i porozmawiać o tym, co go dręczy”. Zapowiedziała także przyszłą współpracę z lokalnymi klubami seniora. Chodzi tu o kluby, które skupiają żyjących w Rzeszowie seniorów – jest ich w sumie 46 tysięcy, co stanowi 23% społeczności miasta.

W tegorocznym budżecie miasta przeznaczono 1,2 miliona złotych na różnego rodzaju aktywności dla seniorów. Dodatkowo samorząd miasta ma szansę na dodatkowe wsparcie ze strony wojewody. Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki podkreślała: „Czasy, kiedy mieszkańcy Rzeszowa byli traktowani gorzej i nie otrzymywali środków na wspieranie ich aktywności są już na szczęście za nami”.