Ćwiczenia ratownicze na stacji elektroenergetycznej PSE z udziałem służb ratunkowych

Na terenie jednej ze stacji energetycznych należącej do Polskich Sieci Elektroenergetycznych przeprowadzono ćwiczenia mające na celu sprawdzenie, czy procedury udzielania pomocy ofiarom wypadków związanych z urządzeniami pod napięciem są skuteczne. Organizatorem tego wydarzenia był Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie, który działał we współpracy z PSE. W ćwiczeniach uczestniczyły różne służby, takie jak Państwowa Straż Pożarna, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, pogotowie ratunkowe oraz policja.

Kluczowym aspektem w przypadku wypadków mających miejsce w bliskim sąsiedztwie urządzeń elektroenergetycznych pod napięciem jest efektywna koordynacja działań między zaangażowanymi służbami. Zanim będzie można udzielić pomocy poszkodowanym, konieczne jest właściwe zabezpieczenie infrastruktury energetycznej, aby nie wystawiać innych osób na ryzyko. Osiągnięcie tego celu wymaga sprawnego porozumiewania się pomiędzy właścicielem obiektu a zespołami udzielającymi pomocy.