Nowa strategia dla rozwoju kultury w Rzeszowie na lata 2023-2030

Planowanie działań miasta Rzeszów w obszarze kultury na najbliższe lata, konkretnie od 2023 do 2030, jest główną motywacją za opracowaniem nowej strategii. Ta inicjatywa ma również na celu umożliwienie lepszego przygotowania miasta do ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029, jak przewidują urzędnicy.

Strategię Rozwoju Publiczności stworzyła specjalistyczna firma KPPM Doradztwo. Dokument ten zawiera ponad 500 stron pełnych informacji i wniosków, których celem jest analiza potencjału kulturowego miasta, identyfikacja potrzeb i wyzwań ludzi związanych z kulturą, a także redefinicja i ukierunkowanie potrzeb kulturalnych na lata 2023-2030 oraz edukacja w tym zakresie.

Jak informuje wiceprezydent Rzeszowa, Krystyna Stachowska, głównym celem strategii jest wzrost świadomości o publiczności wśród instytucji i organizacji zajmujących się kulturą, sztuką oraz dziedzictwem. Ma to pomóc im poprawić jakość i dostępność swojej oferty oraz przyciągnąć większą grupę zainteresowanych.

Gromadzenie danych do strategii odbywało się poprzez przeprowadzenie wywiadów i dyskusji z przedstawicielami Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Rzeszowa oraz instytucji kulturalnych w mieście. Prowadzono też rozmowy z artystami i twórcami kultury podczas warsztatów w rzeszowskim Urban Labie.

Podczas badania oceniono zapotrzebowanie na wydarzenia kulturalne w mieście, ich wpływ na wizerunek Rzeszowa i możliwość stania się marką miasta. W oparciu o te wyniki sformułowano diagnozę i opracowano plan, który ma być stopniowo implementowany w mieście.