Trwają prace nad modernizacją drogi powiatowej na terenie Rzeszowa

Przebudowa kluczowej arterii komunikacyjnej, drogi powiatowej 1377R, która rozciąga się od granic Rzeszowa do pasa kolejowego numer 91 na terenie gminy Świlcza, jest planowana do zakończenia w grudniu bieżącego roku. To zadanie leży w gestii powiatu rzeszowskiego, który niedawno podpisał umowę z firmą odpowiedzialną za roboty budowlane.

Owa droga pełni istotną rolę w systemie transportowym regionu, łącząc ekonomiczną strefę Dworzysko z trasą krajową numer 94 oraz drogą powiatową 1333R Bratkowice – Miłocin. Te dróżki mają bezpośrednie połączenia z innymi szlakami krajowymi – w tym z autostradami – jak również dróg powiatowych i wojewódzkich, co zapewnia sprawny dojazd do oraz z Strefy Ekonomicznej Rzeszów-Dworzysko.

Józef Jodłowski, starosta rzeszowski, wyjaśnia, że decyzja o realizacji inwestycji wynika z faktu, że droga jest intensywnie użytkowana przez kierowców zarówno samochodów osobowych, jak i ciężarowych, stanowiąc główne połączenie dla strefy na Dworzysku. Celem przedsięwzięcia jest ulepszenie warunków jazdy na tej trasie.

Aktualnie owa droga powiatowa przecina się z ulicą Ceramiczną w Rzeszowie. Rozpoczęcie prac rozbudowy trasy planowane jest w okolicy granicy miasta Rzeszowa i gminy Świlcza, gdzie znajduje się skrzyżowanie ulic Ludwika Chmury i Ceramicznej. Na początku inwestycji droga ma zostać poprowadzona nowym śladem, a dalej będzie pokrywać się z istniejącym pasem ruchu prowadzącym do wiaduktu kolejowego na linii 91.

W ramach projektu przewiduje się również renowację skrzyżowań i zjazdów na sąsiednie posesje. Dodatkowo zostaną wybudowane nowe chodniki i ścieżki rowerowe oraz zamontowane oświetlenie. Prace obejmować będą także wykonanie nowego systemu odwodnienia i kanalizacji deszczowej.