Kwestionowanie wolności prasy – czy stanowisko Polskiego Radia Rzeszów narusza Konstytucję?

W kontekście przestrzegania praw i wolności zapisanych w Konstytucji, dzisiaj na szczególną uwagę zasługują działania podejmowane przez Polskie Stronnictwo Ludowe przed siedzibą Polskiego Radia Rzeszów. Ludowcy zareagowali na niedawne doniesienia medialne dotyczące tego radia, sugerując, że mogło dojść do naruszenia konstytucyjnej wolności prasy i środków masowego przekazu.

Adam Dziedzic, lider PSL na Podkarpaciu, podkreślając powagę tej sytuacji, stwierdził, że wspomniane doniesienia są oznaką cenzury obecnej w mediach publicznych. Wyraził także determinację swojej partii do podjęcia działań w kierunku dymisji prezesa radia. Zamierzają oni skierować odpowiedni wniosek do Rady Mediów Narodowych.

Przemysław Tejkowski, prezes Polskiego Radia Rzeszów, skomentował te kontrowersje, wydając oficjalne oświadczenie. W nim zapewniał o wprowadzeniu wszystkich niezbędnych procedur mających na celu wyjaśnienie sprawy domniemanego mobbingu w radiu. Zaznaczył również, że jako medium publiczne, umożliwiające przedstawianie swoich programów przez różne ugrupowania polityczne, apeluje do wszystkich o nie wykorzystywanie kampanii wyborczej do ataków na stacje radiowe.