Oczekiwane zakończenie przebudowy istotnych arterii komunikacyjnych w Rzeszowie

Położone na trasie do portu lotniczego w Jasionce, dwa kluczowe dla ruchu Rzeszowa odcinki dróg – ulica Warszawska i przedłużenie ulicy Lubelskiej – mają doczekać się zakończenia prac remontowych do zakończenia bieżącego roku.

Jeśli przyjrzymy się bliżej drodze wojewódzkiej numer 878, prowadzącej od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) aż do drogi wojewódzkiej numer 869, to już teraz możemy zaobserwować, iż prace związane z modernizacją infrastruktury wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej oraz energetycznej zostały pomyślnie zakończone.

Obecnie, ekipy budowlane koncentrują się na finalizacji prac związanych z kanalizacją deszczową i sanitarną. Jednocześnie, trwają prace montażowe polegające na instalacji ekranów akustycznych. W zakres prac wpisuje się także rozbudowa lewej jezdni, modernizacja skrzyżowań oraz zjazdów, a także budowa dwóch nowych rond. Dodatkowo, na wiadukcie w Trzebownisku oraz moście w Jasionce nad Mrowlą, prowadzone są prace wykończeniowe, w tym instalacja barier ochronnych.

Dodatkowym elementem realizowanego projektu są ciągi pieszo-rowerowe oraz oświetlenie drogowe. Planowane zakończenie prac przygotowujących do wprowadzenia stałej organizacji ruchu na przebudowywanych odcinkach drogi przewidywane jest na koniec tego roku.