Analiza urbanistyczna Rzeszowa: Przestrzeń z potencjałem

Rzeszów, ze swoim bogactwem unikalnych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, jest niewątpliwie interesującym miejscem do przemyśleń. Wydawać by się mogło, że jego liczne idiosynkrazje stanowią doskonały materiał do analizy. Czarująco przerażająca perspektywa skupienia się tylko na tych elementach mogłaby być kusząca dla niektórych, ale miałaby ograniczoną wartość edukacyjną.

Przy podejściu opartym wyłącznie na obserwacji dziwactw i przykładów moglibyśmy stracić prawdziwe znaczenie i wartość, jakie niesie ze sobą to miasto. Co więcej, tego typu podejście do analizy miałoby prawdopodobnie niewielki wpływ na samych mieszkańców Rzeszowa, którzy mogliby potraktować takie spostrzeżenia z przymrużeniem oka.