Obchody Międzynarodowego Dnia Studenta w Wyższej Szkole Prawa i Administracji

15 listopada przypadał Międzynarodowy Dzień Studenta, który został uroczyście uczczony na terenie Wyższej Szkoły Prawa i Administracji (WSPiA). Wśród wielu atrakcji przygotowanych dla studentów na ten dzień, najwięcej uwagi przyciągnęło panelowe spotkanie zatytułowane „Adwokat na Uczelni”. Organizowane przez Kolegium Prawa, to wydarzenie okazało się niezwykle cenne dla studentów rozważających swoją przyszłą ścieżkę zawodową.

Na celownik uczestników spotkania trafił adw. Marcin Cichulski, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie. Jego obecność była jednym z głównych punktów programu Dnia Studenta na WSPiA. W spotkaniu brało też udział wielu innych prawników oraz aplikantów adwokackich.

Spotkanie panelowe podzielone było na kilka bloków tematycznych. Pierwszy z nich dotyczył roli Samorządu Adwokackiego we współczesnym społeczeństwie. Przedstawiciele Okręgowej Rady Adwokackiej przedstawili znaczenie samorządu adwokackiego, zarysowali jego aktualne wyzwania oraz omówili rolę, jaką odgrywa on w życiu zarówno adwokata, jak i zwykłego obywatela.

Kolejny blok poświęcony był zagadnieniom etyki w praktyce adwokackiej. Prawnicy odpowiadali na wiele pytań dotyczących etyki zawodowej, zastanawiając się nad tym, czy adwokatura może funkcjonować bez tych zasad. Poruszane tematy obejmowały m.in. kwestie uczciwości, ciągłego rozwoju, reklamy oraz odpowiedzialności zawodowej adwokata.