Aktywne wsparcie szkoły w Zamiechowie dla samotnych seniorów poprzez zbiórkę darów

Szkoła Podstawowa w Zamiechowie, położona w gminie Chłopice, dołączyła do inicjatywy pomocowej skierowanej do osamotnionych i schorowanych seniorów, zorganizowanej przez Fundację TVP na terenie Podkarpacia. Telewizyjna zbiórka darów wywołała szerokie zainteresowanie społeczności. 6 grudnia przewidziano jej końcowy etap, a w międzyczasie ośrodek telewizyjny w Rzeszowie nieustannie oczekuje na kolejne dary, które mają zostać przekazane starzejącym się mieszkańcom czterech rzeszowskich domów pomocy społecznej.

Uczniowie z Zamiechowa pokazali swoją empatię i zaangażowanie w działanie na rzecz potrzebujących, dostarczając produkty higieniczne i środki czystości. Te konkretnie były przedmiotem apelu ze strony instytucji opieki społecznej z Rzeszowa. Warto podkreślić, że to nie jest pierwsza akcja charytatywna, w której uczestniczy młodzież szkolna z Zamiechowa, ale także liczni mieszkańcy całej gminy Chłopice.

Dzieci wykazały również inicjatywę twórczą, tworząc specjalne kartki dla seniorów. Tym samym chciały przekazać im, że pomimo trudności związanych z podeszłym wiekiem, niepełnosprawnością czy chorobą, nie są one samotne. Wszystkie przygotowane przez uczniów laurki zostaną przekazane seniorom z Rzeszowa.