Planowany odcinek drogi ekspresowej S19 w ramach szlaku Via Carpatia o krok bliżej realizacji

Wniosek dotyczący zezwolenia na przystąpienie do inwestycji związanej z budową odcinka drogi ekspresowej S19, łączącego Duklę z Barwinkiem (na granicy państwa), został skierowany do uwagi wojewody podkarpackiego. Joanna Rarus, reprezentująca GDDKiA w Rzeszowie, zwróciła uwagę na znaczenie nadchodzącej decyzji dla rozpoczęcia prac budowlanych w ramach kluczowego elementu trasy Via Carpatia.

Rarus podkreśliła, że to przedsiębiorstwo Polaqua będzie odpowiedzialne za wykonanie tego zadania. Wartość kontraktu wynosi ponad 1,5 miliarda złotych. Planowana arteria drogowa, licząca ponad 18 kilometrów długości, zostanie zaprojektowana jako dwujezdniowa trasa ekspresowa. Każda jezdnia będzie posiadała dwa pasy ruchu oraz zatoki awaryjne. Zgodnie z zawartym porozumieniem całość prac ma być ukończona do końca drugiego kwartału 2027 roku.

Według umowy, która już została podpisana, wykonawca przygotował niezbędne dokumenty do wniosku o uzyskanie ZRID. Decyzja ta będzie stanowić formalne wyznaczenie granic terenów przeznaczonych do przejęcia pod budowę drogi, co umożliwi rozpoczęcie procesu wypłacania odszkodowań za nieruchomości przejmowane na rzecz Skarbu Państwa.