Zakończenie kolejnego etapu unowocześniania przystanków autobusowych w Rzeszowie

W Rzeszowie zakończono niedawno dodatkowy etap procesu modernizacji miejsc do zatrzymywania autobusów. W ramach tego projektu, realizowanego przez firmę AJKWK Sp. z o.o. Sp. j. z Krasnego, przeprowadzono wymagane prace, takie jak wymiana konstrukcji przystankowych oraz poprawa nawierzchni zatoczki.

Zatoki autobusowe w Rzeszowie poddawane są stopniowej przebudowie i rozbudowie od 2028 roku. To wielofazowy proces, którego dwa wstępne etapy zaowocowały modernizacją 176 stanowisk przystankowych. Trzecia faza skupiła się na renowacji 55 kolejnych wiat przystankowych. Najnowszy, czwarty etap, został właśnie ukończony. Zadaniem tego etapu było zaprojektowanie i wybudowanie zatok autobusowych, a także instalacja nowych konstrukcji przystankowych.

Celem każdego ze etapów tej inwestycji było przede wszystkim podniesienie poziomu komfortu korzystania z komunikacji miejskiej przez wszystkich pasażerów, w tym także tych z niepełnosprawnościami. W ramach projektu krawężniki zostały wymienione na półokrągłe peronowe. Dzięki temu rozwiązaniu autobusy mogą zatrzymać się bliżej krawędzi chodnika, co ułatwia pasażerom wsiadanie i wysiadanie. Przeprowadzone prace objęły także wymianę nawierzchni na betonową, jak również modyfikację chodników oraz ścieżek rowerowych.