Porozumienie pomiędzy organizatorami protestów drogowych a ministrem infrastruktury w kwestii zawieszenia protestów

Rozpoczęte 6 listopada 2023 r. demonstracje na przystankach granicznych w Dorohusku, Hrebennem i Korczowej uległy zawieszeniu, zgodnie z porozumieniem podpisanym między ich organizatorami a ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem. Właśnie 16 stycznia 2024 r. doszło do zawarcia umowy, która przewiduje przerwę w akcjach protestacyjnych do 1 marca 2024 roku.

W wyniku tego układu zarówno polscy protestujący przewoźnicy drogowi, jak i Ministerstwo Infrastruktury zobowiązali się do podjęcia wspólnych działań. Celem tych działań jest stworzenie warunków dla kontynuacji rozwiązywania problemów polskiej branży transportowej oraz przywrócenie równowagi na rynku międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy na trasie Polska-Ukraina. Porozumienie składa się z siedmiu punktów dotyczących m.in.: prac legislacyjnych mających na celu zmiany w prawie krajowym, propozycji zmian w umowie UE-Ukraina oraz monitorowania realizacji uzgodnień między stroną polską a ukraińską, np. w zakresie poprawy odprawy granicznej pojazdów powracających z Ukrainy bez ładunku.

W umowie przewidziano także wzmocnienie systemu kontroli polskich służb w celu wykrywania nielegalnych i nieobjętych Umową UE-Ukraina przewozów oraz prowadzenie analiz w konsultacji ze stroną publiczną na temat możliwości wsparcia finansowego. Porozumienie ma również na celu wprowadzenie zmian legislacyjnych, które mają na celu eliminację nielegalnych praktyk (uruchomienie systemu SENT, precyzowanie obowiązków spedytorów, nadawców i odbiorców w zakresie zlecenia transportu drogowego nieuprawnionym podmiotom oraz wzmacnianie systemu kar z tego tytułu).

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak w punkcie piątym umowy zaprasza przedstawicieli Komitetu Protestujących do udziału w pracach Zespołu ds. rozwiązania problemów na granicy polsko-ukraińskiej utworzonego w Ministerstwie Infrastruktury. Realizacja tego punktu porozumienia miała miejsce podczas konferencji prasowej.