Przebudowa Dworca PKP Rzeszów Główny – kontynuacja prac i rosnące koszty

Prace remontowe związane ze zmianą struktury Dworca PKP Rzeszów Główny, której zakończenie pierwotnie zaplanowane było na połowę ubiegłego roku, nie dobiegły jeszcze końca. Inwestycja jest częścią projektu Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego. Niestety, okazuje się, że konieczne jest dłuższe prowadzenie prac budowlanych. Wymaga to przede wszystkim realizacji robót zastępczych, polegających na budowie konstrukcji budynku przy użyciu innej technologii. Ta nieoczekiwana zmiana skutkuje także wzrostem kosztów całego przedsięwzięcia.

Przed trzema laty szacunkowy koszt przebudowy głównego budynku dworca w Rzeszowie wynosił 23 miliony złotych. Aby sfinansować dodatkowe wydatki związane z modernizacją, spółka PKP SA będzie musiała wystąpić o dodatkowe środki finansowe z nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027.

Podczas trwających prac, prowadzonych przez firmę Budimex, stwierdzono różnice między stanem rzeczywistym konstrukcji a tym, co wynikało z dokumentacji przetargowej. Z tego powodu konieczne stało się zmienić zakres prac. W ubiegłym roku, po odkryciu tych niezgodności i przeprowadzeniu negocjacji, podjęto decyzję o przedłużeniu prac do stycznia przyszłego roku.