Uroczyste wręczenie broni żołnierzom 1 batalionu czołgów w Żurawicy oraz proces rekrutacji do Wojska Polskiego

W Żurawicy odbyło się ceremonialne przekazanie broni żołnierzom pełniącym dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, wyznaczonym do 1 batalionu czołgów. Wojsko Polskie zaprasza tych, którzy jeszcze nie mieli okazji odbyć służby wojskowej, do uczestnictwa w przeszkoleniu wojskowym. Po jego zakończeniu, istnieje możliwość dołączenia do rezerw lub konieczność dalszego służenia w armii zawodowej.

Następnie proces rekrutacji obejmuje oczekiwanie na wiadomość od rekruterów wojskowych. Te osoby są odpowiedzialne za informowanie potencjalnych kandydatów o szczegółach dotyczących terminu i miejsca zgłoszenia się do Wojskowego Centrum Rekrutacji. Spotkanie w WCR stanowi kolejny krok w procesie. Kandydaci, w ciągu maksymalnie dwóch dni, przechodzą przez niezbędne procedury naboru, które obejmują rozmowę kwalifikacyjną, sesję z psychologiem i badania medyczne.

Wojsko Polskie przekazuje, że kandydaci, którzy z powodzeniem przejdą przez ten etap, otrzymają decyzję o skierowaniu na szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej składa się z dwóch etapów. Pierwszy to 27-dniowe szkolenie podstawowe, które jest pomijane, jeżeli kandydat wcześniej złożył już przysięgę wojskową. Drugi to szkolenie specjalistyczne; w jego trakcie żołnierze pełnią obowiązki na stanowisku służbowym w jednostce wojskowej. Ten etap trwa do 11 miesięcy.