Małgorzata Jarosińska-Jedynak objęła wiceprezesurę w Porcie Lotniczym Rzeszów – Jasionka

Od 1 lutego Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka może pochwalić się nową wiceprezes – Małgorzatą Jarosińską-Jedynak. To doświadczona funkcjonariuszka publiczna.

Jarosińska-Jedynak ma na swoim koncie imponującą karierę polityczną. W listopadzie 2018 roku premier Mateusz Morawiecki powierzył jej obowiązki podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Sukcesy na tym stanowisku zaowocowały rok później nominacją na ministra funduszy i polityki regionalnej, dzięki czemu dołączyła do rządu. W 2020 roku podjęła pracę jako sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, gdzie – posiadając rangę ministra – była aktywna do końca ubiegłego roku.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak to również absolwentka Politechniki Rzeszowskiej, gdzie ukończyła inżynierię środowiska oraz studia podyplomowe z bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiada doświadczenie zawodowe zdobyte w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim oraz Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, gdzie pełniła funkcję dyrektora Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości.

Teraz, obok Adama Hamryszczaka pełniącego funkcję prezesa oraz Bartosza Górskiego, Małgorzata Jarosińska-Jedynak stanowi część ekipy zarządzającej Portem Lotniczym Rzeszów – Jasionka.