Przysięga wojskowa i wręczenie aktów mianowania w Rzeszowie – ceremonia kończąca projekt "Ferie z WOT"

Na rynku w Rzeszowie dokładnie o godzinie 11:00, odbędzie się uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy należących do 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. W ramach tej ceremonii, odbędzie się także wręczenie dokumentów potwierdzających nadanie pierwszego stopnia podoficerskiego dla tych żołnierzy, którzy ukończyli kurs podoficerski o nazwie „SONDA”. Całość uroczystości ma na celu podsumowanie i zakończenie szóstej edycji realizowanego projektu pod nazwą „Ferie z WOT”, prowadzonego przez 3. Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej.

Trening wojskowy, który odbywał się w okresie ferii zimowych, został zaplanowany z myślą głównie o uczniach szkół ponadgimnazjalnych, studentach oraz pracownikach oświaty. W trakcie najnowszej edycji ogólnopolskiego projektu „Ferie z WOT”, liczba żołnierzy wchodzących w skład 3. PBOT zwiększyła się o niemal 100 nowych rekrutów. Ostatni etap ich szkolenia, zakończony praktycznym egzaminem zwanym „pętlą taktyczną”, miał miejsce w piątek 9 lutego.