OBO Polska dalej planuje modernizację centralnej alei Rzeszowa, inwestycja ostatecznie wyniesie 13,7 mln zł

Firma OBO Polska nie zawiesza prac nad remontem kolejnej sekcji głównego deptaka w Rzeszowie. Jest to projekt wart 13,7 milionów złotych i według przewidywań ma zostać ukończony jesienią bieżącego roku.

Ulica Grunwaldzka jest obecnie poddawana renowacji na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Kościuszki, a skrzyżowaniem z ulicą Sobieskiego. Prace rozpoczęły swoje działania w październiku poprzedniego roku. Ta część miejskiego deptaka była ostatnim fragmentem, który czekał na remont. Poprzednio ulice 3 Maja i Kościuszki były już odnawiane.

Wymagania projektu są dosyć skomplikowane. Najbardziej kosztownym i najtrudniejszym aspektem tego zadania jest remont starych instalacji podziemnych, które często nie działają prawidłowo. Jak informuje Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, „na dzień dzisiejszy zakończono prace nad przebudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz układaniem kabli oświetleniowych wraz ze zabezpieczeniem sieci energetycznej. Remont sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej oraz sieci gazowej jest bliski końca. W tym momencie trwają prace związane z przyłączami kanalizacji deszczowej. Rozpoczęły się również prace drogowe związane z korytowaniem pod konstrukcje nowej jezdni na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Kopernika”.

Wkrótce wykonawca ma zamiar rozpocząć pracę nad układaniem kostki granitowej.