Rzeszów liderem wśród miast wojewódzkich pod względem powierzchni zieleni na mieszkańca

W kontekście powierzchni terenów zielonych na jednego mieszkańca, Rzeszów zdecydowanie prześciga inne miasta o statusie wojewódzkim. W taki sposób interpretować można dane prezentowane przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Według statystyk z roku 2022, parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej znajdujące się na terenie Rzeszowa zajmują łączną powierzchnię 1700 hektarów. Dodatkowo, lasy gminne mają 9 hektarów. Spośród tego, parki przeznaczone do spacerów i wypoczynku zajmują 83,5 hektara, tereny zielone znane jako zieleńce mają 1300 hektarów, a tereny zieleni osiedlowej to 259,9 hektara.

Analiza danych pokazuje, że ilość dostępnej przestrzeni zielonej na jednego mieszkańca Rzeszowa wynosiła w 2022 roku 84,6 metra kwadratowego. To miejsce Rzeszowa na pierwszym miejscu w rankingu miast wojewódzkich pod tym względem, i to z znaczną przewagą. Na przykład, w Gorzowie Wielkopolskim, który jest drugi w tej klasyfikacji, na jednego mieszkańca przypada 34,0 metry kwadratowe terenów zielonych – wskazują autorzy raportu. Rzeszów może się pochwalić też pierwszym miejscem w rankingu miast wojewódzkich pod względem udziału powierzchni terenów zielonych w całkowitej powierzchni miasta, który wyniósł 12,9 procent.