Uroczyste otwarcie najnowocześniejszego zaplecza technicznego PKA obok stacji PKP Rzeszów Staroniwa

W dniu 20 marca, we wtorek, miało miejsce ceremonialne uruchomienie nowoczesnego zaplecza technicznego, które jest częścią Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. Lokalizacja tego obiektu to teren sąsiadujący ze stacją PKP Rzeszów Staroniwa.

Całość inwestycji wyniosła 147 milionów złotych, a składa się na nią szereg elementów. Pierwszym z nich jest układ torowy – elektryfikowany kompleks 12 torów o sumarycznej długości 5,1 kilometra, zaopatrzony w system rozjazdów i automatyczny system SRK. System ten współpracuje bezpośrednio ze stacją PKP Rzeszów Staroniwa.

Następnym istotnym elementem jest myjnia mechaniczna, która pracuje w zamkniętym systemie obiegu wody, wyposażona dodatkowo w podczyszczalnię ścieków. Zaplecze techniczne zawiera również tokarkę podtorową do obróbki zestawów kołowych oraz stanowisko laserowe do pomiaru zarysu profili zestawów kołowych.

Inne elementy to waga służąca do sprawdzania nacisku zestawów kołowych na szynę oraz zapadnia, która umożliwia wymianę zestawów kołowych i silników trakcyjnych bez konieczności podnoszenia całego pudła pojazdu. Na wyposażeniu znajduje się także suwnica o nośności 16 ton, służąca do transportu podzespołów w obrębie hali oraz podnośniki pozwalające na podnoszenie całego zespołu trakcyjnego lub poszczególnych członów pojazdu.

Obiekt ten to najbardziej zaawansowana tego typu konstrukcja w Polsce południowo – wschodniej.