XXII Powiatowa Impreza sportowo-integracyjna „Jesteśmy razem” w Ropczycach

W Warsztatach Terapii Zajęciowej Caritas w Ropczycach 22 czerwca 2023 roku miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – XXII Powiatowa Impreza sportowo-integracyjna pod hasłem „Jesteśmy razem”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele różnych placówek i organizacji z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego, takich jak: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy Pomocy Społecznej, Dzienne Domy Pobytu, Centrum Integracji Społecznej, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Środowiskowy Dom Samopomocy. Wspólna zabawa, konkursy, tańce i biesiada przy stole sprzyjały procesowi integracji między uczestnikami.

Imprezę tym razem zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz regionu oraz samorządowców. Na miejscu pojawili się m.in. dyrektor Caritas Rzeszowskiej, kapelan WTZ w Ropczycach, dyrektor Oddziału Podkarpackiego PFRON, starosta powiatu ropczycko-sędziszowskiego, prezes Zakładów Magnezytowych oraz dyrektor PCPR w Ropczycach.

Cała zabawa odbywała się pod hasłem „pod kapeluszem”, który stanowił główny motyw spotkania. Wszystkie uczestniczące instytucje przygotowały niezwykłe kapelusze, które prezentowali podczas wspólnej parady na terenie pikniku. Sympatycznym elementem imprezy były liczne konkursy oraz zabawy przy muzyce, w których uczestniczyli zarówno przedstawiciele placówek, jak i goście wydarzenia.