Nowatorskie podejście do edukacji: Rzeszowskie liceum planuje rezygnację z ocen

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie, pod kierownictwem dyrektora Piotra Wanata, rozważa rewolucyjne zmiany w swoim systemie nauczania. Innowacje te mają za cel skoncentrować się bardziej na samodzielnej nauce młodzieży, zamiast polegania wyłącznie na instrukcjach nauczycieli. Jak dyrektor Wanat wyjaśnił w rozmowie z PAP, chodzi o to, aby uczniowie byli bardziej zaangażowani w proces edukacji, a nie tylko oczekiwali od nauczycieli dostarczenia im gotowej wiedzy.

Siedzące przy ulicy 3 Maja liceum, które jest najstarszą tego typu placówką w Rzeszowie, jest kierowane przez Pana Wanata od 2015 roku. Na co dzień uczy on historii w klasie o profilu biologiczno-chemicznym. Dyrektor postanowił wprowadzić nowe strategie nauczania i oceniania, które mają lepiej odpowiadać na potrzeby i oczekiwania współczesnych uczniów.

Proces ten jest motywowany przekonaniem dyrektora, że edukacja musi ewoluować razem ze społeczeństwem i technologią. Szkoły nie powinny być sztywnymi instytucjami utrzymanymi w starych, przestarzałych modelach nauczania, które częściej hamują niż wspierają rozwój młodych umysłów. Zamiast tego, edukacja powinna adaptować się do zmieniającej się rzeczywistości i spełniać oczekiwania nowych pokoleń uczniów.