Podpisano umowę na rozbudowę Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym w Rzeszowie

Na peronie trzecim dworca Rzeszów Główny, w środowym poranku, miało miejsce podpisanie umowy dotyczącej rozbudowy lokalnego centrum sterowania ruchem kolejowym. Piotr Majerczak, będący członkiem zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA, podkreśla, że centrum to jest niczym cyfrowe serce całego systemu sterowania ruchem na torach.

Majerczak tłumaczy, że centrum pozwala kierować pociągami w odpowiednią stronę oraz ustalać bezpieczne i kontrolowane przez zaawansowane systemy drogi ich przebiegu. Rozbudowa obecnego centrum ma objąć zmodernizowane stacje Rzeszów Główny oraz Rzeszów Staroniwa. Wszystkie rozjazdy i semafory na tych stacjach zostaną podłączone do lokalnego centrum sterowania. Dzięki temu, poprawi się sterowanie ruchem kolejowym, gdyż nowy system będzie minimalizował możliwość wystąpienia błędów ludzkich, a także wspierał pracę dyżurnego ruchu.

Poza tym, osoba ustalająca trasę konkretnego pociągu otrzyma od systemu wskazówki, jak powinien to zrobić. Majerczak wyjaśnia, że wystarczy określić, po którym torze ma poruszać się pociąg, a system samodzielnie ustawia drogi przebiegu i przekłada rozjazdy.

W jednym miejscu, dzięki rozbudowie, powstanie centrum zarządzające całą siecią kolejową. Z tamtego punktu będą wydawane wszelkie dyspozycje, eliminując potrzebę komunikowania się z sąsiednimi posterunkami.