Niedziela wyborcza z udziałem Ministra Sprawiedliwości

Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny, korzystając ze swojego prawa obywatelskiego, oddał swój głos podczas niedzielnych wyborów parlamentarnych. Do wymienionego aktu doszło w budynku rzeszowskiego liceum ogólnokształcącego.

Głosowanie, które miało za zadanie wyłonić 460 deputowanych na posłów i 100 senatorów, rozpoczęło się punktualnie o godzinie 7:00 w niedzielę. Ten ogólnokrajowy proces wyborczy towarzyszył również referendum. W celu zachowania spokoju i nienaruszania procesu demokratycznego, od godziny 21 wprowadzono ciszę wyborczą i referendalną.

Zbigniew Ziobro zdecydował się na oddanie swojego głosu w I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Stanisława Konarskiego, zlokalizowanym przy ulicy 3 Maja. Głosowanie odbyło się bez obecności jego rodziny. Minister miał przy sobie niezbędne zaświadczenie umożliwiające mu głosowanie poza miejscem swojego stałego zamieszkania.

Lider Zjednoczonej Prawicy, Zbigniew Ziobro, reprezentował swoją formację w wyborach jako kandydat z listy w okręgu wyborczym nr 23, obejmującym obszar rzeszowsko-tarnobrzeski.