Zmniejszenie liczby turystów korzystających z obiektów noclegowych na Podkarpaciu w III kwartale 2023 roku

Podczas trzeciego kwartału 2023 roku, Podkarpacie zaobserwowało niewielki spadek w liczbie osób korzystających z miejsc noclegowych dla turystów. Porównując te dane do tych z tego samego okresu w roku 2022, znacznie mniej osób odwiedziło region, zwłaszcza stolicę województwa, gdzie odnotowano spadek o 3 procent.

Rzeszowski Urząd Statystyczny podał do publicznej wiadomości raport ukazujący stan turystyki na terenie województwa podkarpackiego. Z raportu jasno wynika, iż w trzecim kwartale 2023 roku liczba osób korzystających z obiektów noclegowych przeznaczonych dla turystów zmniejszyła się o 5,4 procenta względem analizowanego okresu w roku 2022.

W czasie od lipca do września 2023 roku, liczba osób wybierających obiekty noclegowe na terenie województwa podkarpackiego wynosiła 397,8 tysiąca, w tym 51,7 tysiąca turystów przybyłych z zagranicy. Jest to oznacza to spadek o 22,5 tysiąca osób w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku.

Z raportu wyłania się również informacja, że w omawianym okresie na terenie Podkarpacia funkcjonowało łącznie 617 obiektów noclegowych (dane aktualne na dzień 31 lipca 2023 roku), co oznacza wzrost o 12 obiektów w stosunku do roku 2022.

W trzecim kwartale 2023r., liczba udzielonych noclegów wyniosła 1,3 miliona, co stanowi spadek o 14,5 tysiąca w stosunku do roku poprzedniego. Turystom z zagranicy udzielono zaś 116,8 tysięcy noclegów, co jest wynikiem mniejszym o 160 noclegów niż w 2022 roku.