Centrum Rzeszowa: całościowa modernizacja ul. Grunwaldzkiej nabiera tempa

W samym sercu Rzeszowa, na ulicy Grunwaldzkiej, toczy się intensywny proces remontu. W założeniach pracowni miejskich, już w najbliższym czasie ma ruszyć etap przebudowy powierzchni drogowej.

Dynamiczne prace nad rewitalizacją ulicy Grunwaldzkiej zapoczątkowano w drugiej połowie października 2023 roku. Inicjalnie, wykonawca skupił się na kluczowym i najbardziej kosztownym elemencie projektu, mianowicie renowacji starych i zniszczonych sieci infrastruktury podziemnej. Te czynności są już prawie zakończone. Konrad Fijołek, Prezydent Rzeszowa, poinformował o tym za pomocą mediów społecznościowych, podkreślając że „już teraz możemy mówić o całkowitej przebudowie systemów kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Wykonawca jest w końcowej fazie prac dotyczących kolejnych systemów, takich jak gazowy czy wodociągowy”. Prezydent dodaje również, że jeżeli warunki atmosferyczne będą sprzyjać – prace nad nawierzchnią rozpoczną się jeszcze w styczniu. Planowane jest zastąpienie obecnej, betonowej kostki brukowej płytami z granitu oraz szarą kostką kamienną.

Projekt obejmuje także szereg innych inwestycji, takich jak przebudowa placu przy budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego, instalacja nowych elementów miejskich w rejonie deptaka, koncepcję parkletów oraz Pomnika Bitwy Grunwaldzkiej. Co więcej, przewiduje się zasadzenie nowych drzew, które zostaną wyposażone w system automatycznego nawadniania i napowietrzania. Obecne lampy uliczne ustąpią miejsca nowoczesnym oprawom LED o zwiększonej efektywności energetycznej.