Uroczystości z okazji 670-lecia Rzeszowa

Podkarpacka Filharmonia stała się miejscem uroczystości związanych z 670. rocznicą Lokacji Miasta Rzeszowa. Wydarzenie to zaowocowało wręczeniem tytułu „Zasłużony dla Miasta Rzeszowa”. Do osób, które wzięły udział w ceremonii należeli między innymi przedstawiciele parlamentu, samorządowcy, duchowieństwo oraz mieszkańcy Rzeszowa.

Ceremonię inaugurującą otworzył przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Andrzej Dec. Podkreślił on, że osoby otrzymujące wyróżnienie to jednostki, których działania i sukcesy przynoszą honor naszemu miastu oraz umacniają poczucie dumy u jego mieszkańców.

Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa, wyraził zdanie, że obchody tak znaczącej rocznicy są doskonałą okazją do podsumowania dotychczasowej pracy miasta oraz ustalenia nowego kierunku jego rozwoju.

Podczas ceremonii przemawiała również wojewoda podkarpacki, Teresa Kubas-Hul. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że Rzeszów na przestrzeni lat stał się jednym z najszybciej rozwijających się miast w Polsce.

Ceremonia była również okazją do wręczenia tytułu „Zasłużony dla Miasta Rzeszowa”. Tytuł ten otrzymał prof. Andrzej Urbanik, który przyczynił się do rozwoju rzeszowskiej radiologii. O przyznaniu tego honorowego tytułu profesorowi Urbanikowi zadecydowali jednogłośnie radni podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Miasta Rzeszowa. Profesor Urbanik podkreślił, jak dużym zaszczytem jest dla niego otrzymanie tego tytułu.