Barbara Nowacka, Minister Edukacji, powołała Dorotę Nowak-Maluchnik na stanowisko Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Barbara Nowacka, pełniąca obowiązki Ministra Edukacji, uroczyście wręczyła w środę w Rzeszowie nominację Dorocie Nowak-Maluchnik na stanowisko Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Pani Nowak-Maluchnik zdobyła tę prestiżową rolę jako zwycięzca pierwszego konkursu na kuratora oświaty, jaki odbył się w całym kraju – podkreśliła minister Barbara Nowacka.

Minister wyraziła swoją satysfakcję z wyników konkursu, dodając, że pani Nowak-Maluchnik obejmuje tę odpowiedzialną pozycję od środy i będzie odpowiedzialna za rozwój edukacji na terenie województwa podkarpackiego. Barbara Nowacka podkreśliła też znaczenie profesjonalizmu i gruntownej znajomości systemu edukacji – cech, którymi pani kurator szczególnie się wyróżnia.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie udostępnił informacje o konkursie na stronie internetowej. Wskazano tam, że pani Nowak-Maluchnik została jednogłośnie wybrana przez komisję konkursową. Konkurs odbył się 12 lutego bieżącego roku. Komisja składała się z trzech przedstawicieli ministerstwa edukacji, trzech członków związków zawodowych i dwóch reprezentantów wojewody.

Dorota Nowak-Maluchnik jest doświadczonym nauczycielem z 33-letnim stażem pracy. Jest egzaminatorem maturalnym oraz certyfikowanym mediatorem. Uzyskała dyplom Wydziału Filologicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. W 1998 roku zdobyła pierwszy stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania języka polskiego. Dodatkowo posiada kwalifikacje w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, a także ukończyła kurs przygotowujący nauczycieli do pracy dydaktycznej wśród Polonii i Polaków za granicą.