Droga Krzyżowa w Rzeszowie: Tysiące wiernych modliło się za ofiary wykorzystania seksualnego

16 lutego 2024 roku, miasto Rzeszów stało się miejscem pielgrzymki dla około pięciu tysięcy osób, które przemierzały jego ulice, odbywając Drogi Krzyżową. Głównymi intencjami podczas tego nabożeństwa była modlitwa za pokój na świecie oraz za osoby dotknięte problemem wykorzystania seksualnego. Akt ten miał szczególny charakter, ponieważ odbywał się w pierwszy piątek Wielkiego Postu, który tradycyjnie obchodzony jest jako Dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego.

Rytuał rozpoczął się przy krzyżu zlokalizowanym na placu Śreniawitów. Zgromadzenie prowadził biskup Jan Wątroba. Wśród uczestników biorących udział w tej sakralnej ceremonii byli księża, klerycy, osoby konsekrowane oraz około pięć tysięcy wiernych. Na początku uroczystości zgromadzonych powitał ks. dr Rafał Flak, Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie. Podkreślił on znaczenie miejsca startu pielgrzymki, nawiązując do historycznej roli zamku, który był miejscem cierpień wielu więźniów politycznych.

Po rozpoczęciu nabożeństwa, wierni wyruszyli w swoją duchową podróż, przemierzając ulice miasta: F. Szopena, Lubomirskich, 3 Maja i Sokoła, by ostatecznie dotrzeć do Bazyliki Ojców Bernardynów. Krzyż, będący centralnym elementem Drogi Krzyżowej, od pierwszej stacji niesiony był przez przedstawicieli różnorodnych grup społecznych: zawodów, bractw, organizacji oraz ruchów i stowarzyszeń.