Program dofinansowania dla właścicieli nieruchomości w Rzeszowie na zbiorniki wodne i ogrody deszczowe

Właściciele nieruchomości w Rzeszowie mogą odetchnąć z ulgą, mając przed sobą dobrą wiadomość. W dniach między 1 a 8 marca 2024 roku, będzie można ubiegać się o dotacje na różnego rodzaju projekty związane z gromadzeniem wody, takie jak oczka wodne czy ogrody deszczowe. Suma dofinansowania to aż 80 procent kosztów projektu, jednak nie może przekroczyć kwoty 1000 złotych. Realizacja programu budowy zbiorników wodnych planowana jest na rok 2024.

Prawo ubiegania się o taką dotację przysługuje osobom fizycznym, które posiadają prawny tytuł do nieruchomości zlokalizowanej na terenie Rzeszowa. Warunkiem jest jednak, że nieruchomość ta musi być zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, bliźniaczym lub szeregówką.

Dofinansowanie udzielane jest na zakup i instalację zbiorników szczelnych umieszczanych na powierzchni ziemi, których łączna pojemność wynosi co najmniej 500 litrów. Dotacje obejmują również zakup i montaż zbiorników podziemnych szczelnych o minimalnej pojemności 2000 litrów. Dodatkowo, można uzyskać wsparcie finansowe na utworzenie oczka wodnego, które musi mieć pojemność co najmniej 500 litrów, lub na założenie ogrodu deszczowego.