Sondaż Radio Track: Niemal dwukrotny wzrost popularności stacji w Rzeszowie

Radio Track opublikowało wyniki najnowszych badań, które przeprowadzono w kilkunastu największych miastach Polski. Z analizy wynika, że pomiędzy wrześniem a styczniem, słuchalność tej stacji w Rzeszowie niemal podwoiła się, wzrastając z 3,9 procent do 7 procent.

Ankietowane przez Radio Track w Rzeszowie było blisko pięćsetosobowe grono reprezentatywnej grupy słuchaczy. Natomiast na terenie całego kraju, ankieterzy rozmawiali z ponad 42 tysięcy mieszkańców 17 dużych miast i aglomeracji, pytając o ich radiowe preferencje. Badanie objęło bowiem nie tylko Rzeszów, ale także inne większe miasta i aglomeracje w Polsce.