Blisko 5 tysięcy osób ubiega się o stanowiska wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – ogłasza Państwowa Komisja Wyborcza

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że zarejestrowano już niemal 5 tysięcy kandydatów na stanowiska wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast. Termin na zgłoszenia upływa 14 marca o godzinie 16:00. Harmonogram wyborczy przewiduje, że kandydatury na poszczególne stanowiska można składać do wspomnianego dnia i godziny.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonywać poprzez gminne komisje wyborcze. Osoba, która przekazuje zgłoszenie, musi być pełnomocnikiem komitetu wyborczego lub być przez niego indywidualnie upoważniona. Kluczowym wymogiem jest zarejestrowanie list kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych danej gminy. Oznacza to, że jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza zakwestionowała listy w więcej niż połowie okręgów wyborczych w gminie, komitet nie ma prawa zgłosić kandydata na stanowisko wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Jeżeli zgłoszenie dotyczy kandydata w gminie z populacją przekraczającą 20 tysięcy mieszkańców, niezbędne jest, aby w każdym okręgu liczba zarejestrowanych kandydatów na radnych nie była mniejsza niż liczba radnych do wyboru w danym okręgu.

Zgodnie z danymi Państwowej Komisji Wyborczej, na chwilę obecną zgłoszono 4998 kandydatów na stanowiska wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. To oznacza, że średnio w każdej gminie mamy po dwóch kandydatów.