Podium miast o najzdrowszych społecznościach: Rzeszów, Żory i Suwałki według Indeksu Zdrowych Miast

W drugiej edycji Indeksu Zdrowych Miast, w kategorii ludność i pokolenia, na czele znalazły się trzy miasta – Rzeszów, Żory i Suwałki. Twórcy indeksu podkreślają, że analiza demograficzna jest kluczowa dla efektywnego planowania działań mających na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju miejskich społeczności.

Indeks Zdrowych Miast to analiza mająca na celu określenie, które z polskich miast na prawach powiatu oferują swoim mieszkańcom najlepsze warunki życia. Analizę przeprowadzają specjaliści z Grupy LUX MED, Szkoły Głównej Handlowej oraz Fundacji GAP. Kategoria ludność i pokolenia to jeden z obszarów uwzględnionych w indeksie. Publikacja ta ma charakter cykliczny i jest prezentowana raz do roku.

Anna Rulkiewicz, Prezeska Grupy LUX MED, mówi o trendach demograficznych obserwowanych w wielu miastach. Wskaźnik średniego wieku mieszkańców systematycznie rośnie, co jest wynikiem zmian migracyjnych. Te procesy z kolei wpływają na zmieniające się potrzeby mieszkańców w zakresie dostępu do usług zdrowotnych, wsparcia społecznego czy kwestii zawodowych. Prezeska podkreśla, że kluczowe dla skutecznego planowania rozwoju miast są rzetelne dane demograficzne. Stąd też jednym z głównych obszarów Indeksu Zdrowych Miast jest analiza ludnościowa i pokoleniowa.