Prezydent Rzeszowa podpisuje umowę na przebudowę ul. Załęskiej o wartości blisko 6 milionów złotych

W najbliższym czasie ruszą prace związane z kolejną inwestycją w Rzeszowie. W ostatni wtorek, Konrad Fijołek, pełniący obowiązki prezydenta tego miasta, zawarł umowę z firmą, która będzie odpowiedzialna za realizację projektu. Planowana modernizacja ulicy Załęskiej będzie kosztować prawie 6 milionów złotych.

„Naszym celem jest ciągłe inwestowanie w rozwój różnych osiedli i nie przestajemy pracować nad tym celem. Następnym krokiem w tym kierunku jest remont około 730-metrowego fragmentu ulicy Załęskiej” – powiedział Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa. Prace polegać będą na poszerzeniu jezdni oraz budowie chodnika, na który mieszkańcy upominali się od dawna. Zakres robót obejmuje również odcinek ulicy Załęskiej od Zakładu Karnego do ulicy Spichlerzowej, gdzie planowana jest przebudowa i konstrukcja kanalizacji deszczowej oraz remont miejsca przejazdu kolejowego i modernizacja oświetlenia drogowego.

Umowa na przeprowadzenie tych prac została podpisana w ratuszu w Rzeszowie z wykonawcą wybranym w przetargu. Wykonawstwo projektu powierzone zostało konsorcjum dwóch firm: PBI Infrastruktura z Kraśnika oraz PBI WMB ze Sandomierza. Choć koszt inwestycji wynosi 5,949 milionów złotych, miasto nie będzie musiało pokryć całej tej kwoty – 2 miliony złotych zostaną dołożone przez zewnętrznego inwestora, który planuje korzystać z tej drogi.

Planowany czas zakończenia prac związanych z przebudową ulicy Załęskiej to siedem miesięcy.