Rzeszów uznany za najbardziej biznesowo przyjazne miasto w Polsce wśród miast o populacji 150-299 tys.

W prestiżowym rankingu przeprowadzonym przez magazyn Forbes, Rzeszów zyskał miano najbardziej sprzyjającego biznesowi miasta polskiego w kategorii miast liczących od 150 do 299 tysięcy mieszkańców.

Ranking ukazał się w piątek, 5 kwietnia i został podzielony na pięć segmentów ze względu na liczbę mieszkańców miast i gmin. Kategorie te obejmowały miasta z populacją powyżej miliona – póki co tylko Warszawa spełnia ten warunek; od 300 tysięcy do miliona; od 150 do 299 tysięcy; od 50 do 149 tysięcy; oraz społeczności o populacji poniżej 50 tysięcy mieszkańców.

W procesie oceny uwzględniono takie kryteria jak liczba nowych firm zarejestrowanych w danym miejscu na tysiąc mieszkańców, liczba zarejestrowanych firm zagranicznych, a także saldo migracji firm. Informacje te zostały dostarczone przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Rzeszów pokazał swoją atrakcyjność dla biznesu, zwyciężając w swojej kategorii miejsca takie jak Katowice, Białystok, Gdynia czy Częstochowa. Mimo wyzwań, z jakimi borykają się samorządy, Rzeszów kontynuuje intensywną ekspansję. Do tej pory otworzyło tam 18 nowych dużych przedsiębiorstw, które zatrudniły łącznie trzy tysiące osób.

21 kwietnia 2022 roku przy urzędzie miejskim w Rzeszowie powołano Radę Gospodarczą – organ mający na celu współpracę miasta z sektorem biznesu. Skupia ona kilkadziesiąt firm i odgrywa coraz większą rolę w kształtowaniu polityki gospodarczej miasta.